Prodej lékařské praxe

Chcete prodat, nebo koupit lékařskou praxi?

Co pro Vás můžeme udělat?

Umíme Vám zajistit celý proces prodeje lékařské praxe, počínaje stanovením trhové ceny přes inzerci na našem portálu až po vyřízení všeho potřebného s převodem obchodního podílu.

Prodej lékařské praxe - co můžeme zařídit
checklist - Prodej lékařské praxe

Co je vše potřeba k prodeji lékařské praxe?

Pro ocenění je potřebná veškerá účetní dokumentace za posledních pět let. Pro potřeby inzerce budete potřebovat co nejlepší popis dané ordinace a náležitou fotodokumentaci. Co se týče právních úkonů, tam je plně postačujíci podpis plné moci.

Jak je proces prodeje lékařské praxe časově náročný?

Prodej lékařské praxe z právního hlediska probíha obvykle převodem obchodního podílu v s. r. o. na nového vlastníka. Z hlediska celkové transakce je potřeba započítat také celkový čas na ocenění praxe a dále také samotnou dobu vyjednávání o ceně s jedním nebo více zájemci. Zpravidla není tato doba delší než 6 měsíců.

hodiny - Prodej lékařské praxe

Pro prodej lékařské praxe jsou nejpoužívanější tyto dva způsoby:

Prodej obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným.

Prodej praxe mezi fyzickými osobami (nebo právnickou osobou na straně kupujícího).

Prodej obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným

Prodej obchodního podílu ve spol. s r. o.

  • Sepsání smlouvy o prodeji obchodního podílu.
  • Vyhotovení notářských listin a vložení do Obchodního rejstříku.
  • Provedení změn v Oprávnění pro poskytování zdravotních služeb.
  • Oznámení změn u zdravotních pojišťoven.
  • Účetní záležitosti provádí účetní prodávajíci nebo kupujíci strany.

Prodej lékařské praxe mezi fyzickými osobami (nebo právnickou osobou na straně kupujícího)

Zde po změně účinné od 1. 9. 2015 nemusí proběhnout výběrové řízení podle zákona 48/1997 Sb. na Krajském úřadě (resp. MHMP). Administrativně je ale tento proces náročnější, než prodej praxe provozované jako s. r. o.

Chcete koupit, nebo prodat lékařskou praxi?

Neváhejte nás kontaktovat!