Logo

Ocenění lékařské praxe

Chcete si nechat ocenit lékařskou praxi, víte jaké jsou metody a co může mít vliv na ocenění?

Proč si nechat lékařskou praxi odborně ocenit?


Hlavním důvodem pro odborné ocenění lékařské praxe je zjištění reálné hodnoty dané ordinace.

Z našich zkušeností víme, že předpokládaná cena se může od tržní ceny lišit řádově i ve stovkách tisíc korun.

Jaké metody pro ocenění známe?


Existuje několik metod, jak lze provést ocenění lékařské praxe.

Ocenění je prováděno metodou kapitalizovaných čistých výnosů, která se opírá především o minulé dosažené výsledky (zpravidla za posledních pět let) upravené na srovnatelnou reálnou úroveň . 

Výsledkem pro vlastní ocenění je upravený hospodářský výsledek (rozdíl mezi příjmy a výdaji) po daních.

Co může mít vliv na ocenění lékařské praxe?


Mezi faktory, které můžou výrazněji ovlivnit hodnotu lékařské praxe, lze zařadit především finanční ukazatele praxe, ale také další faktory, jakými je postavení oceňované lékařské praxe v daném regionu nebo historie a podstata dané ordinace.

Naši snahou je, aby ocenění byla co nejpřesnější, ale zároveň aby nebyl neúměrně časově zatěžován provozovatel praxe či zpracovatel daňové evidence nebo účetnictví.

Termín pro předání zpracovaného ocenění je činí 14 dnů od převzetí podkladů.

Mezi podklady potřebné k ocenění patří především:

 

Fyzická osoba

  • Přílohy č.1 (strana 1 a 2) daňových přiznání k dani z přijmů fyzických osob za zdaňovací období posledních pěti kalendářních let.
  • Závěrečná tabulka daňové evidence s rozdělením výdajů na materiál, mzdy, pojistné za zaměstnance, režie, případné další tzv. započtené výdaje (odpisy, paušál na provoz osobního automobilu,…) za zdaňovací období posledních pěti kalendářních let.
  • Karty dlouhodobého hmotného majetku.
  • Seznam drobného hmotného majetku.
  • Daňové přiznání za předcházející kalendářní rok.

Právnická osoba

  • Výsledovka „analyticky“ za zdaňovací období posledních pěti kalendářních let (dle jednotlivých účtů účtových tříd 5 a 6).
  • Rozvaha „analyticky“ za zdaňovací období posledních pěti kalendářních let.
  • Karty dlouhodobého hmotného majetku.
  • Seznam drobného hmotného majetku.
  • Daňové přiznání za předcházející kalendářní rok.

 

Konečná cena:  18 600 Kč

Kontaktní formulář

Chtěli byste více informací nebo máte konkrétní dotaz? Kontaktujte nás a rádi vám poradíme.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat