773 157 895 773 157 895
(Po-Ne: 8:00 - 20:00)
Logo

Ocenění lékařské praxe

Chcete si nechat ocenit lékařskou praxi, víte jaké jsou metody a co může mít vliv na ocenění?

Proč si nechat lékařskou praxi odborně ocenit?


Hlavním důvodem pro odborné ocenění lékařské praxe je zjištění reálné hodnoty dané ordinace.

Z našich zkušeností víme, že předpokládaná cena se může od tržní ceny lišit řádově i ve stovkách tisíc korun.

Jaké metody pro ocenění známe?


Existuje několik metod, jak lze provést ocenění lékařské praxe.

Je zde možné opírat se o plánované budoucí výsledky nebo vycházet z výsledků dosažených v minulosti.

Co může mít vliv na ocenění lékařské praxe?


Mezi faktory, které můžou výrazněji ovlivnit hodnotu lékařské praxe, lze zařadit především finanční ukazatele praxe.

Ale také další faktory, jakými je postavení oceňované lékařské praxe v daném regionu nebo historie a podstata dané ordinace.

Mezi podklady potřebné k ocenění patří především:

  • roční účetní závěrky a daňová přiznání za posledních 5 let
  • inventurní soupis dlouhodobého majetku vč. pořizovacích cen, odpisů a zůstatkových cen
  • leasingové, nájemní a úvěrové smlouvy
  • smlouvy se zdravotními pojišťovnami
  • evidence zaměstnanců
  • kniha závazků a pohledávek
Ocenění lékařské praxe Znalecký posudek
stanovení hodnoty lékařské praxe na základě mezinárodně uznávaných metod oceňování (International Valuation Standards) je speciální forma ocenění (např. nepeněžitý vklad do základního kapitálu vyžadovaný zákonem)
vyhodnocení hospodaření firmy na základě účetních závěrek zákonem stanovená forma a náležitosti podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky č. 37/1967 Sb.
vypracování finančního plánu znalecký posudek je opatřen znaleckou pečetí
samotné stanovení hodnoty praxe osobní šetření v místě praxe
komunikace se všemi zúčastněnými (majitel, účetní, daňový poradce, právník)
samotná analýza a ocenění ordinace

Kontaktní formulář

Chtěli byste více informací nebo máte konkrétní dotaz? Kontaktujte nás a rádi vám poradíme.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů Odeslat