Informace o společnosti

Kontaktní

Kontaktní osoba:

Mgr. Juraj Fojtík, MSc.

Telefon:

CZ  773 157 895

E-mail:

[email protected]

Obchodní

Obchodní jméno:  Ask for more Slovakia s. r. o.

Sídlo:                       Šafárikova 11, Prešov 080 01

IČO:                         44 448 929

DIČ:                         2022712582

Spisová značka:    20793/P

vedená u Okresního soudu v Prešově