Kontakt 2017-11-11T15:04:46+00:00

Informace o společnosti

Kontaktní

Telefon: 773 261 947

E-mail: [email protected]

Obchodní

Obchodní jméno:  Ask for more Slovakia s. r. o.

Sídlo:                       Šafárikova 11, Prešov 080 01

IČO:                         44 448 929

DIČ:                         2022712582

Spisová značka:    20793/P

vedená u Okresního soudu v Prešově