608 268 876 608 268 876
(Po-Ne: 8:00 - 20:00)
Logo

Ceník

 

Nabídka poradenských služeb

Zprostředkování prodeje

5 % z prodejní ceny

– provize z úspěchu

– platíte jenom za úspěšný prodej

– žádny poplatek předem

 

Poradenství při prodeji praxe

49 000 Kč (s.r.o.) a 64 000 Kč (FO)

 

dojednáme obchod a pomůžeme s oceněním

zabezpečíme rezervační smlouvu včetně všech náležitostí

zajistíme služby notáře (s. r. o.)

připravíme smlouvu o prodeji obchodního závodu (OSVČ)

zajistíme administrativu vůči úřadům (KHS, KÚ, OR, ZP)

Převod OSVČ na s.r.o.

49 000 Kč

 

založení a zápis nové s.r.o.

zpracování Provozního řádu ordinace

získání souhlasu Krajské hygienické stanice

převod nájemní smlouvy a smluv se zdravotními pojišťovnami

získání Oprávnění pro poskytování zdravotních služeb od Krajského úřadu

Ocenění lékařské praxe

18 600 Kč

– stanovení hodnoty lékařské praxe na základě mezinárodně uznávaných metod oceňování (International Valuation Standards)

– vyhodnocení hospodaření firmy na základě účetních závěrek

– samotné stanovení hodnoty praxe

Poradenství při založení praxe

75 000 Kč / 3 000 €

založení a zápis nové s.r.o.

veškerá komunikace s hygienou, samosprávou za účelem potřebných povolení

veškerá komunikace se zdravotními pojišťovnami