Ceník naších služeb

V klidu si prohlédněte ceník naších inzertních a poradenských služeb.

Inzerce v katalogu

Zdarma

0 Kčrok
 • zápis a evidence v katalogu
 • inzerce na sociálních sítích (organická)
 • zprostředkovaní právního servisu

Nabídka poradenských služeb

Prodej ordinace

PŘEVOD OBCHODNÍHO PODÍLU V SRO

25 000 Kč (bez zahrnutí poplatků)
 • sepsání smlouvy o prodeji obchodního podílu v existující sro;
 • zastoupení při sepsání notářského zápisu;
 • příprava dokumentů pro zápis do obchodního rejstříku;
 • sepsání oznámení změny příslušnému krajskému úřadu.
 • Ve službách není zahrnuto hlášení změn FÚ, OSSZ a dalším orgánům státní správy, které souvisí s existencí sro jako daňového subjektu a/nebo zaměstnavatele, a které provádí daňový nebo účetní poradce klienta.

PŘEVOD LÉKAŘSKÉ PRAXE Z OSVČ NA SRO

45 000 Kč (bez zahrnutí poplatků)
 • založení společnosti s ručením omezeným (dokumenty související se založením sro, zastupování u notáře při sepisu notářského zápisu o založení sro, podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku);
 • převedení obchodního závodu fyzické osoby podnikající do společnosti s ručením omezeným;
 • převod práv a povinností z existující nájemní smlouvy na nově založenou společnost.
 • Ve službách není zahrnuto hlášení změn FÚ, OSSZ a dalším orgánům státní správy, které souvisí s existencí sro jako daňového subjektu a/nebo zaměstnavatele, a které provádí daňový nebo účetní poradce klienta.

Ocenění lékařské praxe

Ocenění lékařské praxe

17 000 Kč
 • – stanovení hodnoty lékařské praxe na základě mezinárodně uznávaných metod oceňování (International Valuation Standards)
 • – vyhodnocení hospodaření firmy na základě účetních závěrek
 • – vypracování finančního plánu
 • – samotné stanovení hodnoty praxe

Znalecký posudek

23 000 Kč
 • – je speciální forma ocenění (např. nepeněžitý vklad do základního kapitálu vyžadovaný zákonem)
 • – zákonem stanovená forma a náležitosti podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky č. 37/1967 Sb.
 • – znalecký posudek je opatřen znaleckou pečetí
 • – osobní šetření v místě praxe
 • – komunikace se všemi zůčastněnými (majitel, účetní, daňový poradce, právník)
 • – samotná analýza a ocenění ordinace

Doplňkové služby

Přednostní avízo

5 000 Kč
 • – po objednání této služby budete mít na 3 měsíce právo přednostního upozornění na velmi žádané odbornosti nebo lokality
 • – po dobu 12 hodin před ostatními zájemci

Průzkum trhu

10 000 Kč
 • – přes naše databázy a kontakty vám na míru připravíme přehled situace ambulancí k dospozici ve vybrané lokalitě a odbornosti
 • – služba je vhodná při výhledové koupi praxe v horizontu 6 měsíců a víc, kdy ještě prodávající nabídku neuveřejnili.