773 157 895 773 157 895
(Po-Ne: 8:00 - 20:00)
Logo

Ceník

 

Nabídka poradenských služeb

Prodej ordinace

PŘEVOD OBCHODNÍHO PODÍLU V SRO

25 000 Kč (bez zahrnutí poplatků)

– sepsání smlouvy o prodeji obchodního podílu v existující s.r.o.;

– zastoupení při sepsání notářského zápisu;

– příprava dokumentů pro zápis do obchodního rejstříku;

– ve službách není zahrnuto hlášení změn FÚ, OSSZ a dalším orgánům státní správy, které souvisí s existencí s.r.o. jako daňového subjektu a/nebo zaměstnavatele, a které provádí daňový nebo účetní poradce klienta.

– sepsání oznámení změny příslušnému krajskému úřadu.

PŘEVOD LÉKAŘSKÉ PRAXE Z OSVČ NA SRO

45 000 Kč (bez zahrnutí poplatků)

– založení společnosti s ručením omezeným (dokumenty související se založením s.r.o., zastupování u notáře při sepisu notářského zápisu o založení s.r.o., podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku);

– převedení obchodního závodu fyzické osoby podnikající do společnosti s ručením omezeným;

– převod práv a povinností z existující nájemní smlouvy na nově založenou společnost.

– ve službách není zahrnuto hlášení změn FÚ, OSSZ a dalším orgánům státní správy, které souvisí s existencí s.r.o. jako daňového subjektu a/nebo zaměstnavatele, a které provádí daňový nebo účetní poradce klienta.

Ocenění lékařské praxe

OCENĚNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE

17 000 Kč

– stanovení hodnoty lékařské praxe na základě mezinárodně uznávaných metod oceňování (International Valuation Standards)

– vyhodnocení hospodaření firmy na základě účetních závěrek

– vypracování finančního plánu

– samotné stanovení hodnoty praxe

ZNALECKÝ POSUDEK

23 000 Kč

– je speciální forma ocenění (např. nepeněžitý vklad do základního kapitálu vyžadovaný zákonem)

– zákonem stanovená forma a náležitosti podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky č. 37/1967 Sb.

– znalecký posudek je opatřen znaleckou pečetí

– osobní šetření v místě praxe

– komunikace se všemi zúčastněnými (majitel, účetní, daňový poradce, právník)

– samotná analýza a ocenění ordinace

Doplňkové služby

PŘEDNOSTNÍ AVÍZO

5 000 Kč

– po objednání této služby budete mít na 3 měsíce právo přednostního upozornění na velmi žádané odbornosti nebo lokality

– po dobu 12 hodin před ostatními zájemci

PRŮZKUM TRHU

10 000 Kč

– přes naše databázi a kontakty vám na míru připravíme přehled situace ambulancí k dispozici ve vybrané lokalitě a odbornosti

– služba je vhodná při výhledové koupi praxe v horizontu 6 měsíců a víc, kdy ještě prodávající nabídku neuveřejnili.