Ceník naších služeb

V klidu si prohlédněte ceník naších inzertních a poradenských služeb.

Inzerce v katalogu a aktívni prodej

Zdarma

0 Kčrok
 • zápis a evidence v katalogu
 • inzerce na sociálních sítích (organická)
 • zprostředkovaní právního servisu

Premium

1 990 Kčměsíc
 • zápis a evidence v katalogu
 • neomezená editace
 • zprostředkovaní právního servisu
 • inzerce na sociálních sítích (sponzorovaná)
 • měsíční PPC kampaň ve vyhledávačích Google a Seznam

Nabídka poradenských služeb

Prodej ordinace

Prodej obchodního podílu ve společnosti s.r.o.

19 000 Kč/12 000 Kč (bez nutnosti notářského zápisu)
 • Sepsání smlouvy o prodeji obchodního podílu.
 • Vyhotovení notářských listin a vložení do Obchodního rejstříku.
 • Provedení změn v Oprávnění pro poskytování zdravotních služeb.
 • Oznámení změn u zdravotních pojišťoven.
 • Účetní záležitosti provádí účetní prodávajíci nebo kupujíci strany.

Prodej lékařské praxe mezi fyzickými osobami

29 000 Kč
 • Příprava smlouvy o koupi závodu,
 • Asistence při odejmutí oprávnění pro poskytování zdravotních služeb pro prodávajícího,
 • Asistence při získání oprávnění pro poskytování zdravotních služeb pro kupujícího,
 • Oznámení změn u zdravotních pojišťoven,
 • Komunikace se zdravotními pojišťovnami,

Převod lékařské praxe na s. r. o.

Standard

29 000 Kč
 • založení nové společnosti s ručeným omezením vč. všech poplatků
 • získaní oprávnění pro poskytovaní zdravotních služeb
 • převedení smluv se všemi zdravotními pojišťovnami na novou s. r. o.
 • převedení nájemní smlouvy
 • získání kopie existujícího dokladu o kolaudaci provozovny jako zdravotnického zařízení

Premium

35 000 Kč
 • založení nové společnosti s ručeným omezením vč. všech poplatků
 • získaní oprávnění pro poskytovaní zdravotních služeb
 • převedení smluv se všemi zdravotními pojišťovnami na novou s. r. o.
 • převedení nájemní smlouvy
 • získání kopie existujícího dokladu o kolaudaci provozovny jako zdravotnického zařízení
 • vypracování nového Provozního řádu ordinace
 • získání souhlasu HSHMP/KHS

Ocenění lékařské praxe

Ocenění lékařské praxe

17 000 Kč
 • – stanovení hodnoty lékařské praxe na základě mezinárodně uznávaných metod oceňování (International Valuation Standards)
 • – vyhodnocení hospodaření firmy na základě účetních závěrek
 • – vypracování finančního plánu
 • – samotné stanovení hodnoty praxe

Znalecký posudek

23 000 Kč
 • – je speciální forma ocenění (např. nepeněžitý vklad do základního kapitálu vyžadovaný zákonem)
 • – zákonem stanovená forma a náležitosti podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky č. 37/1967 Sb.
 • – znalecký posudek je opatřen znaleckou pečetí
 • – osobní šetření v místě praxe
 • – komunikace se všemi zůčastněnými (majitel, účetní, daňový poradce, právník)
 • – samotná analýza a ocenění ordinace