Převod lékařské praxe na s. r. o.

Chcete vědět jaké jsou výhody a nevýhody vedení lékařské praxe jako fyzická osoba nebo s. r. o.? Čtete dál …

Proč převést lékařskou praxi

na s. r. o.?

Důvodů, proč změnit právní formu vašeho podnikání, je hned několik. Převod lékařské praxe na s. r. o. může vyřešit hodně starostí do budoucna. Ať už z hlediska vyšší prodejní ceny, při dědictví ordinace nebo u daňové optimalizace.

Převod lékařské praxe na s.r.o.- Proč?
Převod lékařské praxe na s.r.o. - Jak na to?

Jak probíhá proces převodu

na s. r. o.?

V procesu převodu lékařské praxe na s. r. o. přicházíte do kontaktu s mnoha úřady, což rozhodně celý proces neusnadňuje. Je potřeba počítat se změnami, které nastanou především u zdravotní pojišťovny, u všech zainteresovaných úřadů a u pracovních smluv.

Co když nechci převod lékařské praxe na s. r. o.?

Pokud se přeci jen rozhodnete zůstat u stávající právní formy jako OSVČ, zařídíme Vám prodej lékařské praxe jako fyzické osobě. Převod lékařské praxe na s. r. o. je snazším a rychlejším řešením, pokud ovšem trváte na svém, pomůžeme Vám k Vaší spokojenosti.

Převod lékařské praxe na s.r.o. - co když nechci?

Jaké jsou výhody vedení lékařské praxe jako s. r. o.?

OSVČ

 • Smlouvy se ZP – jsou podepsány a vázány na OSVČ
 • Ručení – osobním majetkem – hrozí i možnost ztráty osobního majetku
 • Dědění – možnost za určitých podmínek převzetí lékařské praxe po zesnulém lékaři bez výběrového řízení – součástí je pouze hmotný majetek
 • Prodej lékařské praxe – dojde k rozvázání smluv se ZP – příjem podléhá dani z příjmů
 • Účetní povinnost – vede daňovou evidenci – daň 15 %
 • Zdravotnická dokumentace – je majetkem OSVČ

s. r. o.

 • Smlouvy se ZP – jsou podepsány a vázány na právnickou osobu
 • Ručení – majetkem společnosti, nikoliv osobním majetkem
 • Dědění – podíl ve společnosti – dědicové mohou s. r. o. prodat nebo ji dále provozovat prostřednictvím odborného zástupce (lékaře jako zaměstnance)
 • Prodej lékařské praxe – u smluv se zdravotními pojišťovnami nedochází k žádným změnám – prodej je po 5 letech osvobozený od daně.
 • Účetní povinnost – vede podvojné účetnictví – daň 19 %
 • Zdravotnická dokumentace – je majetkem společnosti

Pomůžeme Vám se všemi kroky spojenými s převodem Vaší lékařské praxe na s. r. o.

 • založení nové společnosti s ručeným omezením vč. všech poplatků
 • získaní oprávnění pro poskytovaní zdravotních služeb
 • převedení smluv se všemi zdravotními pojišťovnami na novou s. r. o.
 • převedení nájemní smlouvy
 • získání kopie existujícího dokladu o kolaudaci provozovny jako zdravotnického zařízení
 • vypracování nového Provozního řádu ordinace

Zanechte nám zprávu a my se s Vámi spojíme.