Ocenění lékařské praxe

Chystáte se ocenit lékařskou praxi? Neváhejte se na nás obrátit.

Proč si nechat lékařskou praxi odborně ocenit?

Hlavním důvodem pro odborné ocenění lékařské praxe je zjištění reálné hodnoty dané ordinace. Z našich zkušeností víme, že předpokládaná cena se může od tržní ceny lišit řádově i ve stovkách tisíc korun.

pečeť - ocenění lékařské praxe
doláry - Ocenění lékařské praxe

Jaké metody pro ocenění známe?

Existuje několik metod, jak lze provést ocenění lékařské praxe. Je zde možné opírat se o plánované budoucí výsledky nebo vycházet z výsledků dosažených v minulosti.

Co může mít vliv na ocenění lékařské praxe?

Mezi faktory, které můžou výrazněji ovlivnit hodnotu lékařské praxe, lze zařadit především finanční ukazatele praxe. Ale také další faktory, jakými je postavení oceňované lékařské praxe v daném regionu nebo historie a podstata dané ordinace.

kalkulačka - ocenění lékařské praxe

Mezi podklady potřebné k ocenění patří především:

 • roční účetní závěrky a daňová přiznání za posledních 5 let
 • inventurní soupis dlouhodobého majetku vč. pořizovacích cen, odpisů a zůstatkových cen
 • leasingové, nájemní a úvěrové smlouvy
 • smlouvy se zdravotními pojišťovnami
 • evidence zaměstnanců
 • kniha závazků a pohledávek

Ocenění lékařské praxe

 • – stanovení hodnoty lékařské praxe na základě mezinárodně uznávaných metod oceňování (International Valuation Standards)
 • – vyhodnocení hospodaření firmy na základě účetních závěrek
 • – vypracování finančního plánu
 • – samotné stanovení hodnoty praxe

Znalecký posudek

 • – je speciální forma ocenění (např. nepeněžitý vklad do základního kapitálu vyžadovaný zákonem)
 • – zákonem stanovená forma a náležitosti podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky č. 37/1967 Sb.
 • – znalecký posudek je opatřen znaleckou pečetí
 • – osobní šetření v místě praxe
 • – komunikace se všemi zůčastněnými (majitel, účetní, daňový poradce, právník)
 • – samotná analýza a ocenění ordinace

Ocenění ordinace je důležitou součásti při prodeji ordinace. Chcete-li zjistit více informací na toto téma, podívejete se, jaké jsou další metody pro oceňování podniku.

Chcete ocenit svou lékařskou praxi? 

Neváhejte nás kontaktovat!