Logo

Jak dlouho trvá koupě ordinace?

Neexistuje univerzální odpověď, která by byla pro všechny klienty stejná. Doba prodeje se liší případ od případu. Záleží zejména na tom, zda je ordinace vedená fyzickou osobou, nebo jako s.r.o. V případě, že se jedná o fyzickou osobu, může proces trvat hruba 4 až 8 měsíců. Jednoznačně doporučujeme převod lékařské praxe na s.r.o., protože co se týče legislativy a zdlouhavosti procesu, jde o výhodnější variantu (zhruba 3 až 7 měsíců).

Časté dotazy

Jak dlouho trvá prodej praxe ?

Proces prodeje ordinace je potřeba rozdělit do několika fázi, přičemž některé na sebe vzájemně navazují jiné ne.

Jak stanovit cenu praxe?

U nás bereme v potaz hlavně tři modely ocenění, které jsou v podmínkách našeho zdravotnictví zažitý a, se kterými se tradičně pracuje.

Více informací ohledně ocenění

Proč si neprodávat praxi sami?

Důvodu je celá řada, ale abychom to zjednodušili na několika hlavních faktorů to je neznalost trhu (nabídka, poptávka), špatné stanovení prodejní ceny, anonymita prodávajícího nebo úspora času.