Cenník naších služieb

Pozrite si cenník naších inzertných a poradenských služeb.

Inzercia v katalógu

Zdarma

0 €rok
 • zápis a evidencia v katalógu
 • inzercia na sociálných sieťach (organická)
 • sprostredkovanie právneho servisu

Ponuka poradenských služeb

Predaj ordinácie

Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným

1 200 €
 • spísanie zmluvy o prevode obchodného podielu – 950 €
 • registrácia zmeny osoby spoločníka v obchodnom registri – 150 €
 • oznámenie zmien v zdravotných poisťovniach – EUR – 100 €
 • * v cene nie je zahrnutý súdny poplatok za podanie návrhu na obchodný register, notárske, príp. správne poplatky, poplatky za preklady;

Predaj lekárskej praxe medzi fyzickými osobami

1 500 €
 • spísanie zmluvy o predaji podniku – 1 000 €
 • asistencia pri vrátení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia / ambulancie pre predávajúceho – 100 €
 • asistencia pri získaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia / ambulancie pre kupujúceho – 300 €
 • oznámenie zmien v zdravotných poisťovniach a príslušná komunikácia so zdravotnými poisťovňami – 100 €
 • * v cene nie sú zahrnuté notárske, príp. správne poplatky, poplatky za preklady;

Prevod lekárskej praxe z fyzickej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným

Standard

1 750 – 2 350 €
 • založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) podľa slovenského práva – 1,000 €
 • asistencia pri získaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia / ambulancie ako s.r.o. – 300 €
 • asistencia pri uzatváraní zmlúv s jednotlivými zdravotnými poisťovňami – 300 € na jednu zdravotnú poisťovňu, celkovo 900 € s troma existujúcimi zdravotnými poisťovňami
 • spísanie zmluvy o prevode práv a povinností z existujúcej nájomnej zmluvy – 150 €
 • * v cene nie je zahrnutý súdny poplatok za podanie návrhu na obchodný register, notárske, príp. správne poplatky, poplatky za preklady;

Premium

2 500 – 3 100 €
 • založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) podľa slovenského práva – 1,000 €
 • asistencia pri získaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia / ambulancie ako s.r.o. – 300 €
 • asistencia pri uzatváraní zmlúv s jednotlivými zdravotnými poisťovňami – 300 € na jednu zdravotnú poisťovňu, celkovo 900 € s troma existujúcimi zdravotnými poisťovňami
 • spísanie zmluvy o prevode práv a povinností z existujúcej nájomnej zmluvy – 150 €
 • vypracovanie nového prevádzkového poriadku ambulancie – 350 €
 • asistencia pri uvedení priestorov do prevádzky – t.j. získanie súhlasu príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva – 200 €
 • asistencia pri komunikácii a pri konaniach so správnymi orgánmi, VÚC, resp. Úradom pre dohľad napr. pri schvaľovaní ordinačných hodín, pridelení kódu poskytovateľa – 200 €
 • * v cene nie je zahrnutý súdny poplatok za podanie návrhu na obchodný register, notárske, príp. správne poplatky, poplatky za preklady;