Ako predať zubnú ambulanciu?

Predajte zubnú ambulanciu hladko a za dobrú cenu

Pri predaji zubnej ambulancie je potrebné hľadieť na množstvo zložiek, ktoré vašu prax vytvárali. Technické vybavenie, akými prístrojmi disponujete, aké kvalitné máte 2D a 3D skenery, röntgen, či operačný mikroskop. Pre mnoho stomatológov je zaujímavé predať techniku postupne, ale vec si možno značne uľahčiť predajom celej zubnej praxe.

Niet nad dobré referencie

Cena predávanej zubnej ambulancie sa však vo veľkej  miere riadi podľa realitných faktorov. Hlavne podľa polohy, rozlohy, stavu budovy, ale aj známosti objektu v danom okolí. Rozhodne je však predaj zubnej ambulancie v Bratislave, či Košiciach lukratívnejší než predaj ambulancie na vidieku.


Vyššie uvedená známosť objektu sa odvíja od kvality predávajúceho špecialistu. Ak je predávajúci stomatológ, alebo ambulancia, ktorú podnikateľ predáva zavedená, má dobré meno a lojálnych klientov, má vyššiu hodnotu.

Zubár či podnikateľ?

Pri predaji ale aj kúpe zubárskej prace si nutno uvedomiť aj fakt, že zdravotný obvod poskytovateľovi prideľuje vyšší územný celok podľa sídla praxe. Novému majiteľovi stomatologickej praxe ako aj výťažku z predaja predávajúceho zubno-lekárskej praxe pomáha, ak predávajúci odkomunikuje predaj tak, aby mu nebol zrušený obvod. Inak by nový majiteľ zubnej praxe musel do ambulancie zháňať nových pacientov.

Nový majiteľ, ktorý chce viesť zubno-lekársku kliniku ako SZČO, nemusí byť človekom znalým podnikania, ale napríklad stomatológom, ktorý začína. Preto je dobré presvedčiť sa, že prevádzke podniku rozumie a vie, čo má od nákupu zdravotníckej praxe čakať. Neštátne zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú služby v oblasti ústneho zdravia sú totiž podnikateľskými subjektami, čo si nie každý začínajúci stomatológ uvedomuje.

Pri predaji a kúpe ambulancie ako spoločnosti s ručením obmedzeným sa subjekt nemení. Dôjde iba k zmene štatutárnych orgánov. Z iného ako obchodného hľadiska je však v tomto podnikaní niekoľko špecifík.

Podľa zákona napríklad nesmie byť zdravotná dokumentácia predaná, darovaná alebo zdedená. Je to vec nehmotná, teda nepredajná. Pri ukončení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo dočasnom pozastavení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, musí poskytovateľ bez meškania odovzdať zdravotnú dokumentáciu do úschovy lekárovi príslušného vyššieho územného celku. Až ten ju následne odovzdáva novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v predanej ambulancii.

Predávajúci nesmie z obchodného hľadiska kupujúcemu nijak zatajovať informácie o hospodárení, či počte pacientov.

Na čo pri predaji ambulancie myslieť

  • Nepodceňujte sa

Keď si myslíte, že máte len malú a málo významnú ambulanciu, mýlite sa. Nezabúdajte na to, že kupovať zavedenú ambulanciu je pre nového majiteľa omnoho jednoduchšie ako budovať renomé od začiatku.

  • Myslite na právne náležitosti 

Nepodceňujte ostražitosť pri dodržiavaní právnych noriem. Zdravotnícke podnikanie je pod podrobnejším dohľadom ako iné obchodné oblasti.

  • Vyberte si seriózneho partnera 

              Nezabúdajte na preverenie kupujúceho. Ten musí byť seriózny a schopný zaplatiť kúpnu cenu.

  •  Vysvetlite detaily prevádzky

              Popíšte novému majiteľovi pacientské pomery, či chod ambulancie. Ušetríte si neskoršie vysvetľovanie.

Starosti nechajte na iných

  • Predaj lekárskej praxe je proces, ktorý vyžaduje dodržiavanie mnohých legislatívnych, ale aj obchodných pravidiel. Využite služby odborníka, ktorý Vám okrem komplexného poradenstva ponúkne aj tipy a rady, na ktoré inak nenarazíte.Spojte sa a predajte ambulanciu za najvýhodnejšiu cenu

Chcete koupit, nebo prodat lékařskou praxi?

Neváhejte nás kontaktovat!